Usługi księgowe dla firm

Nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej działalności gospodarczej jest księgowość. Stanowi ona system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, procesów i wyników finansowych danego przedsiębiorstwa. Rzetelna księgowa obsługa przedsiębiorstwa pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych. Polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przy czym nie jest to jedyny sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Należy pamiętać, że w zależności od wielkości firmy oraz branży w jakiej działa możemy mówić o księgowości:

 • pełnej – obowiązuje wszystkie spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz osoby prawne, jak również inne przedsiębiorstwa, których przychody netto za uprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln EUR, natomiast mogą z tej formy skorzystać także inne podmioty, jeśli zechcą – jednak jest to skomplikowana i bardzo złożona forma.
 • uproszczonej – należy do niej kilka rodzajów form rozliczania się z Urzędem Skarbowym, w których nie obowiązuje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do uproszczonych modeli zalicza się kartę podatkową, ryczał od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W naszej toruńskiej kancelarii w ramach usług księgowych proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczenia na podstawie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla firm z różnych branż;
 • prowadzenia rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży w celach podatkowych;
 • doradztwo podatkowe (pomoc przy doborze odpowiedniej formy);
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych;
 • ewidencjonowanie wyposażenia;
 • opracowywanie deklaracji podatkowych (miesięcznych);
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
 • opracowywanie struktury przychodów i kosztów (miesięcznej oraz rocznej);
 • sporządzanie rocznych rozliczeń.

Scedowanie obowiązków w zakresie rachunkowości na firmę zewnętrzną pozawala skoncentrować się na właściwych celach przedsiębiorstwa, przeznaczając czas i finanse przede wszystkim na rozwój swojego biznesu.