Obsługa kadrowo płacowa

Szereg spraw pracowniczych oraz finansowych jest obsługiwany przez kadry i płace w danym przedsiębiorstwie. Z uwagi, iż działania te wymagają stale aktualizowanej wiedzy, doświadczenia oraz rzetelności, a przy tym zajmują bardzo dużo czasu warto rozważyć ich zlecenie firmie zewnętrznej. Obsługa kadrowo-płacowa prowadzona przez naszą kancelarię pozwala zaoszczędzić czas i finanse. Z jednej strony nie muszą Państwo zatrudniać specjalistów i utrzymywać oddzielnego działu zajmującego się obsługą kadrowo-płacową. Z drugiej strony mają Państwo stały dostęp i kontakt z naszą kancelarią, w której pracują wykwalifikowani pracownicy. W przypadku zatrudniania samodzielnego eksperta każda jego nieobecność przekłada się na funkcjonowanie firmy, my zapewniamy wsparcie bez przerwy.

Co możemy zaproponować w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

 • pomoc w obsłudze kard i płac firmom z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Torunia i okolic,
 • sporządzanie listy płac, a także rachunków umów cywilno-prawnych;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji kadrowej i pracowniczej oraz jej prowadzenie;
 • przygotowywanie umów o pracę, umów-zlecenie, umów o dzieło;
 • przygotowywanie wypowiedzeń, świadectw pracy, itp.
 • sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieobecności pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, itp.);
 • obliczanie składek ZUS oraz przygotowywanie miesięcznych deklaracji;
 • przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS;
 • przygotowywanie deklaracji PFRON;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;
 • opracowywanie deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Zapewniamy rzetelne przygotowywanie dokumentacji oraz terminowane ich składanie we właściwych urzędach bądź innych organach administracyjnych. Nasza kancelaria może zaproponować kompleksową pomoc w zakresie obsługi kadr i płac bądź zaoferować wsparcie dla już istniejących działów. Zakres obowiązków szczegółowo ustalamy przed rozpoczęciem współpracy, przy czym proponujemy w przyszłości możliwość jej rozszerzenia.