Sprzęt ochronny i medyczny zwolniony z cła i VAT do 30 kwietnia 2021 r.

Blog

Ze względu na aktualną sytuację na świecie i nieustannie utrzymujące się zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny przy zwalczaniu koronowirusa, Komisja Europejska zadecydowała 28 października 2020 roku o przedłużeniu o kilka miesięcy zwolnienia z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Dzięki zniesieniu obciążeń finansowych produkty do walki z pandemią są bardziej przystępne finansowo.

Zapotrzebowanie na sprzęt ochronny i medyczny

Pierwotnie Komisja Europejska (KE) z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną pozwalała państwom członkowskim dotkniętym pandemią na zwolnienie zarówno z należności celnych przywozowych, jak i podatku VAT przywozu towarów potrzebnych do walki z wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Okres ten obowiązywał od 30 stycznia 2020 do 31 lipca 2020. Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki podkreślał wtedy, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest, by produkty te szybko trafiły tam, gdzie są potrzebne.

Najnowsze zmiany w przepisach

Dnia 23 lipca 2020 Komisja Europejska przedłużyła ten okres do 31 października bieżącego roku. Natomiast według najnowszych informacji z 28 października, KE podjęła kolejną decyzję (2020/1573). Dłuższe zwolnienie, bo aż do 30 kwietnia 2021, będzie obowiązywało sprzęt ochronny i medyczny przywożony do Polski. Ministerstwo Finansów dodaje, że decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu zwolnienia z cła i podatku od towarów i usług (VAT) jest związana z utrzymującym się kryzysem pandemicznym.

Co obejmuje zwolnienie z cła i VAT?

Decyzja ta dotyczy różnego rodzaju przedmiotów niezbędnych w trakcie zwalczania epidemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Zwolnienie obejmuje przede wszystkim sprzęt ochronny, czyli między innymi maseczki oraz przyłbice, a także kombinezony ochronne. Zwolnione z cła i VAT są również wyroby medyczne i sprzęty potrzebne do zwalczania skutków pandemii COVID-19, na przykład respiratory. Bez cła wjadą na teren Unii Europejskiej także m.in. testy na obecność wirusa.