Samochód służbowy do celów prywatnych a przychód pracownika - interpretacja ogólna MFT

Blog

Czy koszty paliwa finansowane przez pracodawcę mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie? To i wiele innych pytań nasuwa się w kontekście użytkowania służbowego samochodu do celów prywatnych pracownika. 11 września 2020 roku Minister Finansów wydał ogólną interpretację w odniesieniu do zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu firmowego do celów prywatnych.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Jeśli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, to w obliczu przepisów otrzymuje on nieodpłatne świadczenie. Co to oznacza? Jeśli nie ponosi kosztów z tytułu używania pojazdu firmowego do celów prywatnych należy wówczas doliczyć kwoty ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych i od całości odliczyć zarówno składki ZUS, jak i podatek.

Od czego zależy wysokość ryczałtu?

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami (art. 12 ust. 2a), wysokość ryczałtu zależy m.in. od pojemności silnika pojazdu. Zgodnie z ustawą, ryczałt z używanie służbowego auta w 2021 nie zmienia się i jest taki sam jak w roku 2020, wynosi:

  • 250 zł miesięcznie (pojemności silnika do 1600 cm3).
  • 400 zł miesięcznie (pojemności silnika powyżej 1600 cm3).

Ponadto, należy wziąć pod uwagę liczbę dni, w których pracownik eksploatował pojazd firmowy do celów prywatnych (ust. 2b). Jeżeli używany był jedynie przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustalana jest w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu za każdy dzień użytkowania. Ustawa określa również sposób ustalania wartości przychodu z tytułu wykorzystywania pojazdu firmowego w celach prywatnych w warunkach częściowej odpłatności. Jeżeli jest ono częściowo prywatne, to dochodem pracownika jest różnica pomiędzy konkretną kwotą związaną z pojemnością silnika (ust. 2a), a częstotliwością użytkowania pojazdu (ust. 2b) oraz odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Ponadto dziś ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje również koszty ponoszone przez pracodawcę związane z utrzymaniem i użytkowaniem pojazdu (np. paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, okresowe przeglądy czy wymiana opon). Ponosi je właściciel - zakład pracy. Z kolei dodatkowe koszty, takie jak opłaty parkingowe czy opłaty za przejazd autostradą nie są brane pod uwagę.