Paragony jako faktury uproszczone - wystawianie, korygowanie i ewidencja w JPK_VAT

Blog

Stosunkowo niedawno, mianowicie 16 października 2020 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące uznawania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Od 1 stycznia 2021 roku paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone będą wykazywane odrębnie, w nowym JPK_VAT obejmującym deklarację i ewidencję tego podatku. Ponadto w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził również nowe oznaczenia niektórych kategorii dostaw i usług.

Wystawianie - zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2020 paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) traktowany jest jako faktura wyłącznie, jeżeli zawiera on numer NIP nabywcy i sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej. Nie musi za to zawierać takich danych jak imię i nazwisko, nazwa towarów i usług, miarę i ilość, sumę wartości sprzedaży netto czy kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Niemniej jednak klient musi zadecydować, czy kupuje jako podatnik czy konsument już w momencie sprzedaży. Od nowego roku natomiast wszyscy podatnicy muszą wykazywać paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone odrębnie, w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja). Dzięki temu podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Korygowanie

W wypadku niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP nabywcy (np. brak jednej cyfry lub pomyłka w jednej cyfrze) na paragonie fiskalnym istnieje możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej do paragonu faktury, a także paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną. Niemniej jednak nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Natomiast faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł z błędem powinna być wystawiona na ten sam błędny numer NIP, do której następnie wystawia się notę korygującą z prawidłowym numerem NIP. Korekty nie można dokonać, jeśli na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP, ponieważ bez niego nie może być on uznany za fakturę uproszczoną.