Koronawirus - terminy zapłaty podatków 2020

Blog

Wybuch pandemii przysporzył wielu problemów rodzinom i przedsiębiorcom na całym świecie. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów nie pozostało w tyle, proponując tym w potrzebie pomoc w postaci korzystnych rozwiązań i udogodnień. W związku z tym, zarówno podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy, jak i gminy mogą liczyć na różnego rodzaju ułatwienia.

CIT-8

Z uwagi na koronawirusa termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym został przesunięty do 31 lipca 2020. Dotyczy to podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT oraz tych, których przynajmniej 80% wszystkich przychodów z działalności stanowią te w sferze pożytku publicznego. Warto również zaznaczyć, że termin ten dotyczy wyłącznie podatników, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2019 a 31 marca 2020 roku.

IFT-2R6

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 marca 2020, mają wydłużony termin sporządzania i przesyłania informacji podatkowych IFT-2R6 do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

PIT

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła również na podatników PIT. Ci, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu koronawirusa, mogą skorzystać z przesuniętego terminu przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń z pracy, a także umów zlecenia, o dzieło oraz z praw autorskich i pokrewnych. Te pobrane w marcu - do 20 sierpnia 2020, te w kwietniu, do 20 października 2020, a majowe, do 20 grudnia 2020.

VAT

Nowa matryca stawek VAT wchodzi w życie od 1 lipca 2020. Są to nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT, mianowicie wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz nowy system identyfikowania towarów i usług. Ponadto towary identyfikowane będą za pomocą Nomenklatury scalonej, a usługi wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.