Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby założyć firmę?

Blog

Założenie własnej działalności spotyka się z ogromną popularnością, niemniej jednak rejestracja firmy na własną rękę wiąże się z koniecznością złożenia niezbędnych wniosków i formalności w instytucjach państwowych lub drogą elektroniczną.

Wniosek CEIDG-1

Może zostać złożony w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy oraz online, poprzez podpisanie go profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest to wniosek, który służy do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub świadczenia usług w zakresie samozatrudnienia. Jest to jednoczesne zgłoszenie do ZUS/KRUS jako płatnik składek, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca musi jeszcze dokonać zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej do ZUS. Wszystkie wpisy są wolne od opłat.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać m.in. nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, miejsce zamieszkania, adres/adresy prowadzenia działalności oraz adres korespondencyjny, datę rozpoczęcia działalności, rodzaj prowadzonej dokumentacji, a także rachunek bankowy oraz kody PKD, określające rodzaje działalności, które będzie prowadził przedsiębiorca.

Jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom rolników w KRUS oraz ma prawo i chce je kontynuować, to musi zaznaczyć odpowiednie dane na druku, ale także powiadomić właściwą terytorialnie jednostkę KRUS. W przypadku wyboru dołączenia druku zgłoszeniowego ZUS zaznaczamy właściwy załącznik, tj. ZUS ZZA, ZUS ZUA oraz ZUS ZCNA, dotyczący zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczeń.

VAT-R

Dla podatników, którzy z obowiązku muszą być podatnikami VAT, właściwym dokumentem rejestracyjnym jest VAT-R, który składamy do Urzędu Skarbowego w momencie rejestracji firmy w CEIDG-1 lub jeżeli dobrowolnie, to od pierwszego dnia nowego miesiąca. VAT-R jest również niezbędnym drukiem do zgłoszenia do VAT-UE, gdy przedsiębiorca nabywa lub sprzedaje z krajów Unii Europejskiej. Zgłoszenie do VAT-UE oznacza, że przed NIP-em polski przedsiębiorca będzie miał przedrostek PL i będzie identyfikowany jako przedsiębiorca za granicą.